POLITIK FOR BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Vi behandler personoplysninger og fortæller dig her, hvordan vi behandler dine oplysninger for at sikre en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

KONTAKTOPLYSNINGER PÅ DEN DATAANSVARLIGE
Zeuch Coiffure er dataansvarlig, og sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Dataansvarlig: Zeuch Coiffure
Adresse: Bredegade 2, 4200 Slagelse
CVR: 34429707
Telefonnr.: 30 11 58 34

BESKRIVELSE AF BEHANDLINGER
VI behandler dine oplysninger til et eller flere specifikke formål efter Databeskyttelsesforordningen.

Når vi indleder et kundeforhold til dig som privatperson, har vi brug for at behandle dine oplysninger. Vi behandler generelle kontaktoplysninger som navn og telefonnummer.

Vi behandler oplysningerne på baggrund af vores aftale med dig eller det retlige grundlag, i den forbindelse forordningens artikel 6, stk. 1, litra b.
Hvis du er i tvivl om hvilke oplysninger, vi behandler om dig, kan du benytte dine rettigheder, som er beskrevet senere i denne politik.

Vi opbevarer personoplysningerne sikkert i 5 hele regnskabsår. Opbevaringsperioden er fastlagt af hensyn til bogføringsloven og det retlige grundlag i den forbindelse er artikel 6, stk. 1, c.
Øvrige personoplysninger gemmer vi så længe vores kundeforhold eksisterer eller 1 år siden sidste kontakt. Vi sletter de oplysninger, der ikke er nødvendige og det retlige grundlag i den forbindelse er artikel 6, stk. 1, f.

OVERFØRSEL
Dine oplysninger overføres ikke til andre.

DINE RETTIGHEDER
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte den dataansvarlige.

Ret til indsigt
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig samt en række yderligere oplysninger om behandlingen.

Ret til berigtigelse
Du har ret til at få forkerte oplysninger rettet eller suppleret, så vi ikke
behandler oplysninger om dig, som er forældede eller på anden måde mangelfulde.

Ret til sletning
Du har i visse tilfælde ret til at få slettet de oplysninger, vi behandler om dig.

Ret til indsigelse
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, f.eks. fordi du mener, at vores behandling af dine oplysninger ikke er lovlige.

Ret til begrænsning
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset. Dette betyder, at hvis betingelserne for at få begrænset behandlingen er opfyldt, må vi kun behandle dine personoplysninger i nogle særlige situationer.

Ret til dataportabilitet
Du har ret til at modtage dine oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Ret til at klage
Du har altid mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk
Ovenfor nævnte rettigheder kan være tilknyttet betingelser og begrænsninger.